logo

OTDTA 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia megrendezésére az alábbi szekciókban kerül sor:


1. AGRÁRTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Helyszín: Budapest

Időpont: 2021. március 29-31.

Rendező intézmény: Állatorvostudományi Egyetem

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Pénzes Béla egyetemi tanár

Szekció ügyvezető elnök: Dr. Rácz Bence egyetemi docens


2. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Helyszín: Debrecen

Időpont: 2021. április 12-14.

Rendező intézmény: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Balogh Judit egyetemi docens

Szekció ügyvezető elnök: Dr. Szikora Veronika egyetemi tanár, dékán


3. BIOLÓGIA SZEKCIÓ

Helyszín: Kolozsvár

Időpont: 2021. május 3-6.

Rendező intézmény: Babeș–Bolyai Tudományegyetem Biológia és Geológia Kar

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Padisák Judit egyetemi tanár, intézetigazgató

Szekció ügyvezető elnök: Dr. Markó Bálint egyetemi tanár, rektorhelyettes

Szekció ügyvezető társelnök: Dr. Jakab Endre egyetemi adjunktus, dékánhelyettes


4. FIZIKA, FÖLDTUDOMÁNYOK ÉS MATEMATIKA SZEKCIÓ

Helyszín: Szeged

Időpont: 2021. április 6-9.

Rendező intézmény: Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Horváth Ákos egyetemi docens

Szekció ügyvezető elnök: Dr. Mucsi László egyetemi docens, dékán


5. HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Helyszín: Budapest

Időpont: 2021. április 20-22.

Rendező intézmények: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Padányi József egyetemi tanár, mk. vezérőrnagy, rektorhelyettes

Szekció ügyvezető elnök: Dr. Krajnc Zoltán ezredes, egyetemi tanár, tudományos dékánhelyettes


6. HUMÁN TUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Helyszín: Miskolc

Időpont: 2021. április 14-16.

Rendező intézmény: Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Borsodi Csaba egyetemi docens

Szekció ügyvezető elnök: Dr. Tasi Réka egyetemi docens


7. INFORMATIKATUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Helyszín: Budapest

Időpont: 2021. március 30. – április 1.

Rendező intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Kozsik Tamás egyetemi docens, tudományos és innovációs dékánhelyettes

Szekció ügyvezető elnök: Dr. Tóth Melinda egyetemi docens

Szekció ügyvezető társelnök: Dr. Horváth Zoltán egyetemi tanár, dékán


8. KÉMIAI ÉS VEGYIPARI SZEKCIÓ

Helyszín: Budapest

Időpont: 2021. március 30. – április 1.

Rendező intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar

Szakmai bizottsági elnök: Skodáné Dr. Földes Rita egyetemi tanár, intézeti tanszékvezető

Szekció ügyvezető elnök: Dr. Császár Attila egyetemi tanár, a Kémia Doktori Iskola vezetője

Szekció ügyvezető társelnök: Dr. Szalai István egyetemi tanár, intézetigazgató


9. KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Helyszín: Sopron

Időpont: 2021. március 29-31.

Rendező intézmény: Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Takácsné Dr. György Katalin egyetemi tanár

Szekció ügyvezető elnök: Dr. Czeglédy Tamás egyetemi docens, dékán

Szekció ügyvezető társelnök: Dr. Koloszár László egyetemi docens, tudományos és kutatási dékánhelyettes

Szekció ügyvezető társelnök: Dr. Hoschek Mónika egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes


10. MŰSZAKI TUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Helyszín: Győr

Időpont: 2021. április 22-24.

Rendező intézmény: Széchenyi István Egyetem Audi Hungaria Járműmérnöki Kar

Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar

Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Palotás Árpád Bence tszv. egyetemi tanár, intézetigazgató, dékán

Szekció ügyvezető elnök: Dr. Kuczmann Miklós egyetemi tanár, dékán

Szekció ügyvezető társelnök: Dr. Hanula Barna egyetemi docens, dékán

Szekció ügyvezető társelnök: Dr. Horváth Balázs egyetemi docens, dékán


11. MŰVÉSZETI ÉS MŰVÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Helyszín: Budapest

Időpont: 2021. április 8-10.

Rendező intézmények: Budapesti Metropolitan Egyetem Művészeti és Kreatívipari Kar

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Magyar Képzőművészeti Egyetem

Szakmai bizottsági elnök: Droppa Judit DLA egyetemi tanár

Szekció ügyvezető elnök: Csizmadia Péter DLA tszv. egyetemi docens, dékán

Szekció ügyvezető társelnök: Dr. Bodnár Gábor egyetemi tanár, intézetigazgató

Szekció ügyvezető társelnök: Gaál József egyetemi docens


12. ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Helyszín: Szeged

Időpont: 2021. április 6-9.

Rendező intézmény: Szegedi Tudományegyetem Egyetem Általános Orvostudományi Kar

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Mátyus László tszv. egyetemi tanár, dékán

Szekció ügyvezető elnök: Dr. Rakonczay Zoltán egyetemi tanár

Szekció ügyvezető társelnök: Dr. Peták Ferenc egyetemi tanár

Szekció ügyvezető társelnök: Dr. Nagy-Grócz Gábor főiskolai docens


13. PEDAGÓGIAI, PSZICHOLÓGIAI, ANDRAGÓGIAI ÉS KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Helyszín: Nyíregyháza

Időpont: 2021. április 20-22.

Rendező intézmény: Nyíregyházi Egyetem

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Gáspár Mihály főiskolai tanár

Szekció ügyvezető elnök: Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár, rektor

Szekció ügyvezető társelnök: Dr. Márton Sára főiskolai tanár


14. TANULÁS- ÉS TANÍTÁSMÓDSZERTANI – TUDÁSTECHNOLÓGIAI SZEKCIÓ

Helyszín: Nyíregyháza

Időpont: 2021. április 20-22.

Rendező intézmény: Nyíregyházi Egyetem

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Kaposi József egyetemi docens

Szekció ügyvezető elnök: Dr. Minya Károly főiskolai tanár, oktatási rektorhelyettes

Szekció ügyvezető társelnök: Kissné Dr. Rusvai Julianna főiskolai tanár


15. TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Helyszín: Budapest

Időpont: 2021. április 14-16.

Rendező intézmény: Budapesti Metropolitan Egyetem

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Orosz Éva egyetemi tanár

Szekció ügyvezető elnök: Dr. Murai András egyetemi docens, intézetvezető


16. TESTNEVELÉS- ÉS SPORTTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Helyszín: Szeged

Időpont: 2021. április 6-9.

Rendező intézmény: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Tihanyi József egyetemi tanár

Szekció ügyvezető elnök: Dr. Győri Ferenc főiskolai docens, intézetvezető

Szekció ügyvezető társelnök: Hajdúné Dr. Petrovszki Zita tszv. főiskolai docens


Nevezési határidők, illetve pályamunka oldalszámok - szekciók szerint

Hallgatói tájékoztató az online rendszer használatához

TDT-felelősi tájékoztató az online rendszer használatához